KoxCult - Artikelen 
Contact
Logo KoxCult

Wat is het profiel van uw instelling?
7 mei 2011

Als aan een willekeurige inwoner van uw stad of gemeente gevraagd zou worden naar wat uw culturele instelling nu juist zo bijzonder maakt, wat zou dan het antwoord zijn? Wordt uw instelling geroemd vanwege het bijzondere profiel en bijzondere activiteiten, of komt men niet verder dan het antwoord dat uw instelling bestaat. Of misschien weet men zelfs dat niet eens ...

Een onderscheidend profiel is belangrijk voor een (culturele) instelling om verschillende redenen: de instelling is herkenbaarder voor anderen, zij kan zich helderder verhouden tot het profiel van anderen (zoals de gemeente of instellingen), en zij kan makkelijker samenwerken met anderen. En tenslot helpt het profiel ook bij het maken van gefundeerde keuzes in tijden van verandering. Het profiel geeft de kracht van de instelling aan, geeft aan waar zij bijzonder in is. Hieronder worden dit belang verder uitgewerkt.

De eerste reden is duidelijk: een profiel zorgt er voor dat men weet waar u voor staat. Uw instelling is die instelling voor cultuureducatie met spraakmakende workshops en exposities voor beeldende kunst. Of uw instelling is die schouwburg die dansvoorstellingen selecteert die aansprekend en toegankelijk zijn. Of is die muziekvereniging met een bijzondere zorg voor haar seniorenleden. Doordat de instelling herkenbaar is weet men haar te vinden en leert men haar waarderen. Dit zorgt voor draagvlak voor de instelling in de directe omgeving. (zie ook het artikel over het belang van draagvlak).

Het belang van een profiel van een stad of gemeente is de laatste jaren alleen maar toegenomen. In de concurrentiestrijd om inwoners en bedrijvigheid is het belangrijk dat (toekomstige) inwoners weten in wat voor gemeente zij zich vestigen. Met de huidige economische crisis en een bevolkingskrimp in het verschiet zal iedere gemeente zich genoodzaakt voelen een meer of minder uitgesproken profiel aan te gaan nemen. Het profiel van een instelling verhoudt zich altijd op een bepaalde manier tot het profiel van de stad, gemeente of regio waar zij zich bevindt. Dat betekent dat zij aan kan sluiten op dat profiel, of juist daar van af kan wijken. Of dat uw gemeente nog geen profiel heeft, en dat uw instelling haar stimuleert om tot een profiel te komen. Door de profielen van de instelling en de gemeente met elkaar te vergelijken kan een heldere dialoog ontstaan over het belang van uw instelling voor de gemeente, voor de inwoners en voor de bedrijvigheid. Een ten opzichte van de gemeete afwijkend profiel kan voor bepaalde bedrijven juist een reden zijn om eerder met u in zee te gaan!

Verder helpt het profiel van een instelling de samenwerking met anderen, zowel met andere instellingen en bedrijven in dezelfde gemeente, als met soortgelijke instellingen in andere gemeenten of regio's. Door het profiel wordt duidelijk wat instellingen aan elkaar kunnen hebben: waar ze elkaar kunnen versterken, waar samenwerking zinvol is, en waar de concurrentie is. Twee instellingen die in de basis eigenlijk elkaars concurrenten zijn, kunnen op basis van hun profielen uitstekend tot samenwerking en afstemming komen.

Tenslotte helpt een helder profiel bij het maken van keuzes wanneer die nodig zijn, zoals in tijden van bezuinigingen (of later) van voorspoed. Door de keuzes te verbinden met het profiel wordt niet alleen het belang van een bepaalde keuze duidelijk, maar is het ook eenvoudiger deze te communiceren met belanghebbenden zoals medewerkers, sponsoren of subsidiënten.

Uit het bovenstaande mag blijken dat een helder profiel een instelling helpt haar positie te verstevigen en samenwerking mogelijk te maken of verder uit te breiden. Een profiel vraagt om scherpe en duidelijke keuzes, een heldere afbakening van wat een instelling wel of niet binnen dat profiel doet. Een profiel betekent dat niet alles gedaan wordt, ook al is het wel mogelijk. “Nee” zeggen tegen onderdelen die niet bij het profiel horen maakt uw “ja” voor een bepaald profiel meer waard. Zoek het profiel als een logische top en versmalling op uw aanwezige basis. Een galerie voor beeldende kunst die als profiel heeft het tentoonstellen en verkopen van beeldende kunst onderscheidt zich niet. Maar wel als die galerie zich specialiseert in een bepaalde stijl of kunstenaar(s).

Een misverstand is dat het hebben van en kiezen voor een profiel betekent dat de basis niet voldoende op orde hoeft te zijn, of zelfs dat deze verwaarloosd kan worden voorzover deze niet onderdeel uitmaakt van het profiel. Zonder een stevige en duidelijke basis is het echter niet mogelijk een duidelijk profiel te hebben en te houden. Allereerst moet een culturele instelling zijn wat zij is: een kwalitatief volwaardig en goed functionerende culturele organisatie. Dit vormt de basis voor een helder en onderscheidend profiel. Zonder die basis bouwt u niet aan een solide toekomst maar aan een fantastisch en kortstondig luchtkasteel.


 
Reageren? mail ons!