KoxCult - Over ons 
Contact
Logo KoxCult

Projecten:

Projectvoorstel opening Hanzelijn 2012: Hanzetijdlijn (download pdf)
 
Strategische verkenningen provincie: Toekomstbeeld Nieuwe gemeenschappen' 2030
 
Bekostigingsmodel faculteit: kosten en baten in balans, verdeelsleutel, investeringsschema
 
Afstudeerrichting Kunst en Techniek: curriculum, bekostiging, docententeam
 
Cultuurbeleid provincie: meerjaren beleidsprogramma voor erfgoed en kunsten, visiewijziging cultuureducatie, productieklimaat en samenhang, festivalbeleid
 
Organisatiewijziging van Gemeenschappelijke Regeling naar Stichting: juridische aspecten, personele transitie, bekostigingsmodel, organisatiestructuur
 
Investeringsprogramma cultuur provincie: eenmalige investeringen: programmeringsfonds, productiefonds, uitbreiding provinciaal museum
 
FinanciŽle structuurwijziging Centrum voor de Cultuureducatie: kosten en baten in balans, afschrijvingen en investeringen
 
Samenwerking regionale opleiding Muziektheater: curriculum, bekostiging
 
Onderwijsmodules: Theatertechniek / lichtontwerp, Dramaturgie, Cultuurgeschiedenis, Gamesgeschiedenis en Ėanalyse
 

Wie is Ronald Kox?

Al tijdens mijn studie Theater-, Film- en Televisiewetenschap ben ik begonnen met werken in het theater. Eerst als technicus en lichtontwerper, later ook als theatervormgever in brede zin: ontwerp van decor, kostuums, licht, maar ook van posters en programmaboekjes.
 
Vanuit mijn praktijkervaring en mijn opleiding als dramaturg heb ik meerdere jaren les gegeven aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. In de laatste jaren van mijn werk daar heb ik een Kunst en Techniek opleiding ontwikkeld en geleid. Daarnaast was ik vice-voorzitter van het faculteitsbestuur van de Faculteit, voornamelijk belast met de aansturing van financiŽn en structuurwijziging.
 
Om meer ervaring op te doen in het brede veld van cultuureducatie en het aansturen van organisaties op dit vlak ben ik daarna 4 jaar algemeen directeur geweest van een Centrum voor Cultuureducatie. In die 4 jaar heb ik mij bezig gehouden met het op orde brengen van de organisatie, met een transitieproces naar een andere rechtsvorm, en het verder ontwikkelen van het culturele aanbod.
 
Als volgende stap in mijn ontwikkeling heb ik er voor gekozen te gaan werken bij de (in dit geval: provinciale) overheid. Als hoofd cultuurbeleid heb ik het beleidsteam aangestuurd en ben ik voornamelijk verantwoordelijk geweest voor de strategische beleidsvorming van het cultuurbeleid. In samenspel met de politiek verantwoordelijke bestuurders is er een ondernemend en onderscheidend cultuurbeleid ontwikkeld, zoals een festival- en marketing beleid, een programmeringsfonds, en de uitbreiding van het provinciaal museum.
 
Inmiddels ben ik meer dan 25 jaar werkzaam in de kunst- en cultuursector. In de praktijk heb ik mogen werken met alle kunstdisciplines. Ik heb gewerkt als uitvoerend kunstenaar, als manager, als eindverantwoordelijke en als beleidsstrateeg. Deze combinatie van kennis en ervaringen binnen het cultureel domein maken mij tot een creatief strateeg, een visionair die bedrijfsmatig kan denken en werken, en een inspirator van teamleden.
 
Om mijn ervaringen bij het onderwijs, de overheid en de culturele sector in te kunnen zetten voor het kunstvakonderwijs in Oost-Nederland heb ik begin 2012 de overstap gemaakt naar ArtEZ. Oorspronkelijk bedoeld om de organisatie verder te ontwikkelen, maar door interne omstandigheden uiteindelijk als directeur van AKI ArtEZ in Enschede. Onder mijn leiding is de accreditatie opnieuw behaald en hebben beide studierichtingen het predikaat "HBO topopleiding 2015" mogen ontvangen.
 
Begin 2015 is de terugkeer naar het brede kunst-, cultuur- en onderwijsveld met de overstap naar de LKCA, het landelijk kennisinstituut voor cultuureducatie en amateurkunst waar ik met als afdelingshoofd cultuureducatie weer bezig houd met de brede ontwikkelingen en acctualiteit. Ondanks deze drukke werkzaamheden blijft er altijd ruimte over om te sparren over en ondersteunen bij het ontwikkelen van strategie voor (culturele) organisaties en scholen.


pasfoto1